Video afspelen

Als je wil weten hoe een ‘Let’s Connect online dialoog’ werkt, vraag dan een demo aan.
Een vrijblijvende korte video- call op een tijdstip dat jou past, eventueel samen met één van je  collega’s. In een half uurtje begrijp je wat Let’s Connect voor jouw organisatie kan betekenen.

Waarom Let’s Connect online dialoog?

Dankzij de online dialoog zijn twee grote knelpunten boven water gekomen en zijn onderwerpen als ‘onszelf beter aan afspraken houden, ons meer open stellen voor elkaar en meer spreken met elkaar’ weer op de agenda gekomen. We gaan er mee aan de slag!

Het is niet altijd makkelijk om aan te sluiten bij hoog opgeleide medewerkers omdat ze:

 • Hybride of online werken. Je vraagt je af: hoe hou ik hen aangesloten en betrokken?
 • Bij navraag over welbevinden geven medewerkers gematigde positieve feedback of er komt geen respons. Negatieve feedback, of meedenken in oplossingen ontbreekt.
 • Medewerkers ‘gaan hun eigen gang’. Ze lijken zich te conformeren aan nieuwe werkwijzen of opleidingseisen maar doen alleen het hoogst noodzakelijke. Ze blijven gewoonten en manieren van werken houden die zij zelf prefereren en die niet altijd (helemaal) in de lijn der afspraken liggen.
 • Er is sprake van tegenwerking of van ‘sabotage’ gedrag.
 • Medewerkers zijn niet aanspreekbaar wanneer ze feedback van leidinggevenden krijgen, blijkt uit onderzoek. Ze schuiven de oorzaken van slecht presteren af op klanten of andere collega’s.


Het is echt mogelijk om ‘up and running’ te blijven (ook als de cohesie te lijden heeft gehad onder het noodgedwongen op afstand werken). Je kunt het creatieve brein van medewerkers maximaal inzetten om:

 • Creatieve denkkracht aan te wenden om problemen op te lossen.
 • Kwaliteits-informatie tot je beschikking te krijgen dankzij unieke algoritmes die àlle meningen en invalshoeken, ook die van de minderheidsstem, verwerken.
 • Samen met je medewerkers de broodnodige transformaties door te voeren.

Zo werkt Let’s Connect

 • Een intakegesprek via een videocall;
 • Waardegestuurde e-mail dialogen vanuit het Deep Democracy gedachtegoed;
 • Dialoogrondes met 1 tot 3 vragen die veel informatie opleveren;
 • Advies en hulp bij het stellen van de juiste vragen op de juiste momenten;
 • De Let’s Connect online dialoog kan in een meeting of vergadering live worden voortgezet en verdiept.
 • Na een online dialoog kun je, op basis van de uitkomsten nader onderzoek doen, besluiten nemen of plannen bijstellen.
 • Hulp bij het opstellen van de uitnodigingstekst;
 • Een eerste uitnodigingsronde (via e-mail) waarin deelnemers anoniem standpunten en meningen geven (als je je mening geeft in een ‘open antwoord’ is er ruimte om je mening toe te lichten);
 • Peiling/ranking in een tweede ronde (geen bindende stemming), waarin alle gegeven standpunten die je kunt ranken evenredig aan bod komen;
 • Wij structureren de gegeven antwoorden en maken een rapportage: alle stemmen worden erkend en gehoord, ook de minderheidsstem;
 • Terugkoppeling en toelichting via een videocall op hoe je onze rapportage leest en interpreteert;
 • Advies(gesprek) op maat waarin we de vragen formuleren voor de nieuwe dialoogronde;
 • Telefonische beschikbaarheid bij vragen tussendoor,
 • Wij zorgen ervoor dat deelnemers de mailtjes krijgen.
 • Additionele diensten, tussentijds toe te voegen: teambegeleiding, mediation, kampvuurgesprek en gesprek op voeten…

Let’s Connect werkt met abonnementen van 6 dialoogrondes per jaar. Na de eerste dialoogronde en de terugkoppeling daarvan naar medewerkers, kunnen op basis van de uitkomsten, besluiten worden genomen. 

De tweede dialoogronde kan met nieuwe vragen uitgezet worden aan dezelfde groep, maar kan ook regionaal worden uitgezet, bij andere groepen of kan gehouden worden onder een ‘best practice’ groep. Gedurende de zes dialoogrondes ontstaat voortschrijdend inzicht, op weg naar het einddoel.

MEER WETEN?