LET'S CONNECT+ EIGENAARSCHAP TOOLBOX heeft tot doel het bewustzijn te vergroten in de organisatie rondom het concept eigenaarschap door reflectie en dialoog, basiskennis over te dragen over eigenaarschap, en een eerste stap formuleren om in het eigen team aan de slag te gaan.

MEER WETEN?

Video afspelen

Voor wie?

Leidinggevenden van grote organisaties vanaf 250 medewerkers die eigenaarschap als kernwaarde hebben geformuleerd of die een ontwikkeltraject inzetten rondom dit thema.

 • Heb je eigenaarschap als kernwaarde geformuleerd maar merk je dat het een papieren tijger is en het niet ‘leeft’ onder medewerkers? 
 • Merk je dat je kennis m.b.t. eigenaarschap niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd is om de juiste interventies te doen teneinde eigenaarschap te vergroten in je organisatie?
 • Ben je al een verandertraject gestart om eigenaarschap te vergroten maar loop je vast?
 • Wordt er wel gesproken over eigenaarschap maar blijft het abstract en leidt dit niet tot de gewenste gedragsverandering?


Wij deden er onderzoek naar. We gingen aan de slag met de vragen: ‘wat is eigenaarschap?’ ‘hoe werkt het?’ ‘hoe kan ik het in de praktijk brengen?’ In de praktijk wordt eigenaarschap gezien als het nemen van verantwoordelijkheid en initiatief bij medewerkers. Een veelgehoorde klacht vanuit bedrijven is dat medewerkers geen eigenaarschap vertonen in hun werk (Gils, 2011).  Eigenaarschap blijkt een complex concept. Het is bijvoorbeeld erg afhankelijk van persoon tot persoon of eigenaarschap gevoeld wordt over een taak of project. Om een eerste stap te zetten met een ontwikkeltraject rond eigenaarschap zetten we een wetenschappelijk onderbouwd traject in onder leidinggevenden. Als leidinggevenden zelf over de kennis en vaardigheden beschikken met betrekking tot eigenaarschap zijn zij beter in staat om het onderwerp over te brengen op hun collega’s en medewerkers. Het doel van het traject is: bewustzijn te vergroten in de organisatie rondom het concept eigenaarschap door reflectie en dialoog, basiskennis over te dragen over eigenaarschap, en een eerste stap formuleren om in het eigen team aan de slag te gaan. 

Het traject bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een nulmeting met de Let’s Connect online dialoog
 2. Een training 
 3. Een evaluatie


Hierna kan de organisatie zelf verdere stappen zetten, kan een externe worden ingezet als reisleider of kan de organisatie verder met een serie (online of live) dialogen.

Nul meting

In de nul meting wordt de definitie van eigenaarschap uitgevraagd. Zoals bij elke online dialoog kunnen collega’s anoniem de definities van hun collega’s waarderen.

Training

De leerdoelen van de training zijn: 

 • De deelnemers kunnen reflecteren op situaties waarin zij eigenaarschap ervaren.
 • De deelnemers kunnen de situaties waarin zij eigenaarschap ervaren toelichten.
 • De deelnemers kunnen met elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop eigenaarschap in het team en de organisatie speelt.
 • De deelnemers hebben persoonlijke leerdoelen opgesteld waarmee zij in de praktijk aan de slag kunnen.


De training start met bespreking van de resultaten van de nul meting en de reacties daarop van de groepsleden. In combinatie met de theorie, die tijdens de training wordt gegeven, voeren we op een dieper niveau de dialoog over psychologisch eigenaarschap. Het tweede deel van de training bestaat uit een praktijkopdracht waarbij de deelnemers actief aan het denken worden gezet over eigen situaties in de praktijk met betrekking tot eigenaarschap. We werken vanuit de ‘incident methode’ met een reële casus, wat erop neerkomt dat leidinggevenden een incident bespreken waar ze tegenaan liepen met betrekking tot eigenaarschap in hun eigen praktijk. 

De evaluatie

In de online dialoog die ingezet wordt als evaluatie tool bevragen we niet alleen wat de deelnemers van het traject vonden, maar ook welke interventies zij al deden in de praktijk en welke stappen zij willen zetten met de organisatie. 

Het traject levert op:

 • Inzicht in waar de leidinggevenden staan wat betreft kennis over het concept, welke definitie zij hanteren. Door deze informatie kan gemakkelijk een volgende interventie of stap worden geformuleerd. 
 • De deelnemers beschikken over de basiskennis van eigenaarschap. Zij weten wat eigenaarschap inhoud, welke psychologische behoeften vervuld kunnen worden met eigenaarschap, hoe eigenaarschap ontwikkeld kan worden en wat mogelijke risicofactoren kunnen zijn.
 • De leidinggevenden hebben wetenschappelijk onderbouwde kennis met betrekking tot het thema.
 • De leidinggevenden zijn aan de slag gegaan met hun persoonlijke leerdoelen en hebben gezamenlijk gereflecteerd op interventies die zij hebben gedaan in hun eigen praktijk.
 • Leidinggevenden hebben hun kennis vergroot ten aanzien van aangrijpingspunten om eigenaarschap te vergroten in hun organisatie. 

“De online Let's Connect dialoog is erg gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat deelname op een laagdrempelige manier kan gebeuren. We hadden een mooie respons op online dialogen. De dialoog maakt het mogelijk om input van anderen te zien en mee te nemen in verdere bespreking. Via de training kregen we meer theoretische achtergrond. Het was ook een manier om hierover verder in gesprek te gaan met elkaar. We hebben opnieuw een stap verder kunnen nemen in het eigenaarschapstraject. Een duidelijke gedragen visie, van waaruit we verder kunnen groeien in eigenaarschap”.

Brochure ontvangen

We sturen de brochure direct op naar het ingevulde e-mailadres.

Abonneren op de Let's Connect E-zine
Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws en artikelen van Let's Connect in je mailbox.
Download ons nieuwste eBook!
e-BOOK

Webinar bekijken

Doe de online proefdialoog

Je krijgt van ons per e-mail toegang tot de online proefdialoog.

Demo aanvraag

Als je wil weten hoe een ‘Let’s Connect online dialoog’ werkt, vraag dan een demo aan.

Een vrijblijvende korte video- call op een tijdstip dat jou past, eventueel samen met één van je  collega’s. In een half uurtje begrijp je wat Let’s Connect voor jouw organisatie kan betekenen.