Video afspelen

Over let's connect


De Let’s Connect online dialoog is een diep democratisch digitaal gesprek en kan in een meeting of vergadering live worden voortgezet en verdiept. Na een online dialoog kun je, op basis van de uitkomsten nader onderzoek doen, besluiten nemen of plannen bijstellen.

Let’s connect Proefdialoog

Wil je deelnemen aan een proefdialoog om te ervaren hoe een dialoog werkt? Doe dan deze dialoog over het onderwerp eigenaarschap. Een dialoog bestaat uit twee rondes. In deze proefdialoog mag je deelnemen aan de tweede ronde. Benieuwd? Start dan de dialoog.

MEER WETEN?

Problemen met hoog en middelbaar opgeleide medewerkers*

 • Voor 40% van de hoogopgeleiden is ‘geen uitdagende inhoud van het werk’ een reden tot de overstap naar een andere organisatie.
 • Burn-out klachten onder hoogopgeleiden nemen toe. 
 • Organisaties willen graag high potentials boeien en binden, en voorkomen dat ze bij de concurrent gaan werken maar hebben geen idee hoe ze dit moeten aanpakken. 

* Hoger opgeleiden: universitair en HBO en middelbaar opgeleiden (HAVO, VWO, MBO-2-, MBO-3- of MBO-4-niveau)

Oplossing 

Organisaties maar ook opleidingsinstituten kunnen een schat aan data ophalen met Let’s Connect over onderwerpen zoals: leerbehoeften, leerbelemmeringen, ontwikkeling en motivatie.  

Let’s Connect verbindt online technologie met het Deep Democracy gedachtegoed. De technologie stelt in staat om alle stemmen te horen, meningen te ranken/peilen en de minderheidsstem naar boven te halen.

De online dialogen kunnen gecombineerd worden met de diensten van Bouckaert: Deep Democracy dialoog-, besluitvorming sessies, Niet Gevoerde Gesprekken, mediation, teambegeleiding en executive coaching, maar wordt meestal als zelfstandige dienst ingezet. 

Je krijgt advies over hoe je de beste dialoogvragen uitzet die jou de informatie geven die je nodig hebt. 

De organisatie ontvangt na elk project een rapportage en een adviesgesprek. Let’s Connect werkt met jaarabonnementen.

Voorbeeldvragen voor hoog en middelbaar opgeleide medewerkers

 • Het opleidingsaanbod voldoet aan mijn verwachtingen. Geef een cijfer van 0 tot 10 (0 = ik vind het niks, 10 is ik vind het helemaal top). Geef een toelichting op je cijfer.
 • Wat is de kern van de vastlopende intervisiebijeenkomsten volgens jou en waarom?
 • Hoe waardeer je de feedbackcultuur op onze afdeling en wat is volgens jou nog nodig ter verbetering?
 • Wat is jouw belangrijkste aanbeveling om nog dit najaar beter aan te sluiten op jouw ontwikkelbehoefte? 

Resultaat en voordelen

 • Verbinding en betrokkenheid door participatie. Dat motiveert medewerkers.
 • Je weet wat er speelt. Je kunt beter besluiten nemen en sturen. Besluiten zijn rijker en duurzamer omdat ze gebaseerd zijn op meerdere standpunten en perspectieven. Medewerkers voelen zich gehoord. 
 • Voor professionalisering en een lerende organisatie is nieuwsgierigheid, interesse en verlangen naar professionele ontwikkeling cruciaal. Vandaag de dag zijn gesprekken hierover lastig te realiseren: mensen staan onder grote (werk- en tijds)druk en tonen met moeite of in het geheel geen aandacht en interesse in elkaars perspectief.

  Let’s Connect faciliteert wat mensen van nature in zich hebben maar vaak zijn kwijtgeraakt in de hectiek: mensen raken door elkaars mening geïnspireerd. Ze blijken bereid hun mening te herzien of er afstand van te nemen en nieuwe meningen te omarmen. Dit verhoogt de motivatie en het welbevinden.
 • Je hoeft geen logistiek ingewikkelde en dure live bijeenkomsten te organiseren en kunt met veel meer mensen in dialoog gaan dan je live zou kunnen.
 • Omdat de dialoog anoniem is, durven participanten zich meer uit te spreken. 
 • Meer vertrouwen door meer openheid en inspraak van medewerkers geeft meer vertrouwen in het management.
 • Kostenbesparing door het voorkomen van vertrek.
 • Behoud van gespecialiseerde kennis en talent. 

Problematiek met hoger en middelbaar opgeleiden verhelpen

Wil je iets doen aan de problemen met hoog- en middelbaar opgeleiden in jouw organisatie? Stuur een vrijblijvende mail naar sandra@letsconnectonline.nl mail voor meer informatie. 

Brochure ontvangen

We sturen de brochure direct op naar het ingevulde e-mailadres.

Abonneren op de Let's Connect E-zine
Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws en artikelen van Let's Connect in je mailbox.
Download ons nieuwste eBook!
e-BOOK

Webinar bekijken

Doe de online proefdialoog

Je krijgt van ons per e-mail toegang tot de online proefdialoog.

Demo aanvraag

Als je wil weten hoe een ‘Let’s Connect online dialoog’ werkt, vraag dan een demo aan.

Een vrijblijvende korte video- call op een tijdstip dat jou past, eventueel samen met één van je  collega’s. In een half uurtje begrijp je wat Let’s Connect voor jouw organisatie kan betekenen.