als alle stemmen spreken
Deel dit artikel:
Voorgestelde artikelen:
als alle stemmen spreken

Bestel het boek “Als alle stemmen spreken: Deep Democracy, een levensstijl – verhalen en reflecties”

Stel je voor dat het luisteren naar alle stemmen de standaard zou zijn in onze samenleving. Dat we werkelijk in staat zouden zijn om te luisteren naar zowel onze eigen minderheidsstem als naar de stemmen van minderheden in onze directe omgeving.

 

Waar gaat het boek over?

Het boek “Als alle stemmen spreken: Deep Democracy als levensstijl – verhalen en reflecties” onderzoekt persoonlijke- en organisatievraagstukken vanuit het perspectief van Deep Democracy. Sandra Bouckaert neemt de lezers mee op een reis door middel van vijf meeslepende fictieverhalen die thema’s als leiderschap, polarisatie en het onderbewuste illustreren. Ze nodigt de lezers uit tot introspectie aan de hand van voorbeelden uit haar eigen praktijk en reflectievragen. Het doel is om nieuwe inzichten te bieden, zowel op individueel niveau als binnen groepen en organisaties. Samen wordt er geleerd om op een andere manier naar gedrag, rollen, samenwerking en conflicten te kijken.

Sandra Bouckaert, bekend om haar toepassing van Deep Democracy in organisaties, onthult in dit boek ook haar artistieke achtergrond, waar literatuur, muziek, poëzie, theater en kunst altijd een belangrijke rol hebben gespeeld. Na vele jaren ervaring met Deep Democracy besloot ze haar inzichten en ervaringen op papier te zetten. “Als alle stemmen spreken” is geen traditioneel leerboek over Deep Democracy, maar richt zich op de diepere lagen van de procesgeoriënteerde psychologie van Arnold Mindell.

 

Beschouwingen en reflecties

Daarnaast legt Sandra Bouckaert interessante verbanden tussen disciplines zoals filosofie, kwantumfysica en spiritualiteit. Terwijl ze schreef, ontstond er een vorm waarin ze Deep Democracy verkent door middel van beschouwingen die ze vervlocht met verhalen en reflecties uit haar eigen werk en leven. Het resultaat zijn vijf beschouwingen die thema’s als leiderschap, polarisatie, bewustwording door verstoringen, verschillende realiteiten en de invloed van het verleden op het heden en de toekomst belichten.

 

Voor wie is dit boek bedoeld?

  • Managers en experts die interesse hebben in het stimuleren van inclusieve besluitvorming en het versterken van diepere verbindingen binnen teams en organisaties.
  • Mensen die verlangen naar inspiratie door middel van verhalen en reflecties, om zo hun persoonlijke en professionele groei te versterken en een diepgaander inzicht te verkrijgen in zowel henzelf als anderen.
  • Eenieder die de intentie heeft om positieve verandering teweeg te brengen in de maatschappij en een oprechte wens koestert om aandachtig te luisteren naar alle stemmen, met inbegrip van de stemmen van minderheden, met als doel het bevorderen van een inclusieve en veelzijdige wereld.

 

Bestel nu jouw exemplaar en maak je klaar om Deep Democracy als een levensstijl te omarmen en te ontdekken hoe alle stemmen kunnen spreken.