De Let’s Connect online dialoog is een diep democratisch digitaal gesprek en kan in een meeting of vergadering live worden voortgezet en verdiept. Na een online dialoog kun je, op basis van de uitkomsten nader onderzoek doen, besluiten nemen of plannen bijstellen.

Wil je deelnemen aan een proefdialoog om te ervaren hoe een dialoog werkt? Doe dan deze dialoog over het onderwerp eigenaarschap. Een dialoog bestaat uit twee rondes. In deze proefdialoog mag je deelnemen aan de tweede ronde. Benieuwd? Start dan de dialoog.

Video afspelen

MEER WETEN?

Wat is Deep Democracy?

Deep Democracy is in de jaren ’90 in Zuid-Afrika ontwikkeld door Myrna Lewis in de jaren ’90 in de periode rond de afschaffing van Apartheid. Het gedachtegoed vindt zijn oorsprong in de procesgerichte psychologie (Arnold Mindell). Deep Democracy wordt gebruikt in diverse velden over de hele wereld door managers, docenten, politici, maatschappelijk werkers en gezinscoaches. 

Het is een methodiek die wordt ingezet tijdens meetings om effectiever te vergaderen en betere besluiten te nemen. Ook bij conflicten, het omgaan met verandering en bij het oplossen van problemen in het algemeen kan Deep Democracy doorslaggevend zijn. 

Het stelt groepen in staat om dieper na te denken over kwesties. De aanpak stimuleert creativiteit en innovatie en helpt bij het oplossen van meningsverschillen. Deep Democracy als methode leert individuen en groepen om te gaan met verschillen. Tegengestelde standpunten worden erkend en verkend. En de wijsheid die in de standpunten van anderen schuilgaat wordt opgepikt. 

Deep Democracy creëert allereerst veiligheid, geeft daarna ruimte aan standpunten, emoties, meningen en visies en zorgt er vervolgens voor dat gezegd wordt wat gezegd moet worden. Het resultaat is dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van het potentieel van de groep.

Deep Democracy in besluitvormings-processen: op zoek naar de ‘nee’

Deep Democracy begint waar onze democratie, zoals wij die kennen, ophoudt. Als wij besluiten willen nemen, stemmen we democratisch. De meerderheidsstem wint. Maar wat gebeurt er met de minderheidsstem? Vooropgesteld dat het ook mogelijk is dat mensen zich neerleggen bij het besluit van de meerderheid, loert het gevaar dat de ‘tegenstem’ zich niet meer roert en zich zelfs na verloop van tijd niet meer uitspreekt. Vaak voelt de minderheid zich achteraf niet gehoord en blijft gefrustreerd en soms zelfs boos achter. Deze ‘onderstroom’ blijft echter wel sluimerend aanwezig. Openlijk of bedekt zie je dan vormen van sabotage ontstaan. Deze onderhuidse of openlijke muiterij kan de doelen van een team of organisatie behoorlijk dwarsbomen of zelfs tegenwerken.

Het vernieuwende aan de Deep Democracy methode is dat zij samenwerkt met de minderheidsstem in plaats van haar te negeren of te onderdrukken. Een genegeerde minderheidsstem kan van forse kritiek en cynisme, uitgroeien tot vijandige weerstand tot openlijk ‘tegenwerken’.

In Deep Democracy worden alle meningen, visies, emoties en standpunten verkend voordat een besluit wordt genomen. Bovendien wordt er actief op zoek gegaan naar de ‘nee’. En er wordt geluisterd en geleerd van de afwijkende mening. Vervolgens wordt de afwijkende mening bij een stemming toegevoegd aan het meerderheidsbesluit. Hiermee heb je optimaal commitment, besluiten worden breed gedragen en mensen nemen verantwoordelijkheid  voor die genomen besluiten en je benut het volle potentieel van de groep.

Hoe?

Om tot besluitvorming te komen is het eerst nodig om vanuit een basis van vertrouwen je mening te durven geven. En om met elkaar in dialoog te gaan en je daarin kwetsbaar te durven opstellen. 

Als je je de groep voorstelt als een ijsberg, waarbij het deel van de ijsberg dat zich onder de waterlijn bevindt ons onbewuste is, dan laat Deep Democracy als het ware de waterlijn van de ijsberg zakken, zodat er veiligheid ontstaat. Vanuit dit veilige klimaat gaat de groep met elkaar in dialoog. Als alle meningen verkend en gehoord zijn wordt er gestemd.

Wat is Deep Democracy nog meer?

De methode neemt emoties mee in het proces, daar waar andere methoden rationeel blijven. Soms merk je dat pogingen om tot besluitvorming te komen stranden of er ‘losse eindjes’ blijven bestaan. Besluitvorming wordt dan lastig, omdat er sprake kan zijn van (onuitgesproken) spanning  door bijvoorbeeld verborgen agenda’s. Deep Democracy biedt methodieken en tools om ‘onder de waterlijn’ aan het oplossen van conflicten of issues te werken, zodat besluiten nemen weer mogelijk wordt. 

Deep Democracy: snelkookpan voor teamleren

Sinds ik met Deep Democracy in teams werk, merk ik dat de veranderprocessen dieper gaan, veranderingen beter beklijven en meestal sneller op gang komen. 

Hoe komt dat? Deep Democracy is procesgericht. Het is gericht op transformatie. Het verhoogt het individuele en collectieve bewustzijn van de vaak onuitgesproken menselijke dynamiek die de sleutel tot echte vooruitgang is. 

Zodra kwesties naar voren zijn gekomen, kunnen ze worden opgelost. Hierdoor stromen teams gemakkelijker en sneller door van de forming fase naar de storming-, norming- en tot slot performing fase.

Pre-order mijn boek “Als alle stemmen spreken: Deep Democracy, een levensstijl – verhalen en reflecties”

Stel je voor dat luisteren naar alle stemmen de norm zou worden in onze samenleving. Dat we echt in staat zouden zijn om te luisteren naar zowel onze eigen minderheidsstem als de stemmen van minderheden in onze directe omgeving.

Wat ga je leren in het boek?

In mijn boek, “Als alle stemmen spreken Deep Democracy, een levensstijl – verhalen en reflecties,” neem je mee op een reis om persoonlijke en organisatievraagstukken vanuit een Deep Democracy-perspectief te onderzoeken. Met behulp van vijf meeslepende fictieverhalen illustreer ik thema’s als leiderschap, polarisatie en het onderbewuste. Daarnaast nodig ik je uit tot introspectie met voorbeelden uit mijn eigen praktijk en reflectievragen. Het doel is om nieuwe inzichten te bieden, niet alleen in onszelf, maar ook in groepen en organisaties.  Je leert op een andere manier kijken naar je eigen gedrag, rollen, samenwerking en conflict.

Voor wie is dit boek bedoeld?

  • Organisatieleiders en professionals die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van inclusieve besluitvorming en diepere verbinding binnen teams en organisaties.
  • Mensen die geïnspireerd willen worden door verhalen en reflecties om hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling te versterken en een dieper begrip van zichzelf en anderen te krijgen.
  • Iedereen die verandering wil creëren in de samenleving en een verlangen heeft om te luisteren naar alle stemmen, inclusief de minderheidsstemmen, om een meer inclusieve en diverse wereld te bevorderen.
 

Reserveer nu jouw exemplaar en maak je klaar om Deep Democracy als een levensstijl te omarmen en te ontdekken hoe alle stemmen kunnen spreken.

Tot slot

De methode biedt een innovatieve aanpak voor het optimaal benutten van diversiteit en is gericht op inclusie. Deep Democracy maakt gebruik van het potentieel van onze verschillen voor betere besluitvorming, conflictresolutie, individuele- en teamprestaties.

Brochure ontvangen

We sturen de brochure direct op naar het ingevulde e-mailadres.

Abonneren op de Let's Connect E-zine
Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws en artikelen van Let's Connect in je mailbox.
Download ons nieuwste eBook!
e-BOOK

Webinar bekijken

Doe de online proefdialoog

Je krijgt van ons per e-mail toegang tot de online proefdialoog.

Demo aanvraag

Als je wil weten hoe een ‘Let’s Connect online dialoog’ werkt, vraag dan een demo aan.

Een vrijblijvende korte video- call op een tijdstip dat jou past, eventueel samen met één van je  collega’s. In een half uurtje begrijp je wat Let’s Connect voor jouw organisatie kan betekenen.