De Let’s Connect online dialoog is een diep democratisch digitaal gesprek en kan in een meeting of vergadering live worden voortgezet en verdiept. Na een online dialoog kun je, op basis van de uitkomsten nader onderzoek doen, besluiten nemen of plannen bijstellen.

MEER WETEN?

Cathy Venselaar

Beleidsadviseur Team Samenleving, Wijk bij Duurstede, december 2018

“Wij hebben de online dialoog ‘Maatschappelijke agenda’ gebruikt ter voorbereiding op een nieuwe werkwijze binnen ons team Samenleving en wel met een tweeledig doel: draagvlak te toetsen voor de nieuwe werkwijze èn ideeën en aandachtspunten op te halen voor de implementatie daarvan de komende tijd.

De methodiek van ‘Deep Democracy’ waarbij meningen van de ‘minderheid’ opgehaald worden en volwaardig meetellen in het vervolg, is daarbij uiterst nuttig gebleken. De combinatie met een digitale en anonieme uitvraag bleek ideaal; uiteindelijk hebben alle teamleden hun zegje kunnen doen.

Ook erg prettig was het meedenken vooraf over geschikte vragen en in het algemeen de zeer behulpzame houding.

Het resultaat: een handzaam en overzichtelijk rapportje van aandachtspunten. Daarmee kunnen we ons voordeel doen.”

Jolan van den Broek

lid directieteam Humanitas, 2019

“Eind 2019 heeft Humanitas de online dialoog van Bouckaert (Let’s Connect) ingezet voor 20 medewerkers met de vraag ‘wat wens je jouw organisatie toe in 2020?’. Dankzij deze dialoog zijn er waardevolle aandachtspunten naar boven gekomen die door Humanitas herkend werden zoals: aandacht voor medewerkers, werkplezier, een helder beleid en visie, stil staan bij het 75-jarig jubileum, een rustigere en positieve periode voor de organisatie.

Omdat de dialoog door corona snel gedateerd was, smaakte het naar meer, vragen zoals: waar zitten onze blinde vlekken en onze blokkades, waren interessant voor ons. Ook om verder te onderzoeken wat de zwijgende minderheid nu ècht vind. En waar de overeenstemming zit. Die zit soms op een plek waar je hem niet verwacht. Deze methode geeft veel inzicht en mijn interesse in de methodiek heeft ertoe geleid dat ik de Deep Democracy training level 1 heb afgerond. Dit is een methode die werkt.

Wat ik fijn vond aan de samenwerking was dat Patricia en Sandra erg grondig waren. Ze vroegen door waar het niet duidelijk was en waren zeer goed in het in kaart brengen van het probleem.”

Sjoerd Jans

Directeur Crea, november 2018

“Dankzij de online dialoog zijn twee grote knelpunten boven water gekomen en zijn onderwerpen als ‘onszelf beter aan afspraken houden, ons meer open stellen voor elkaar en meer spreken met elkaar’ weer op de agenda gekomen. We gaan er mee aan de slag!”

Karolien Mettens

Clusterverantwoordelijke – Strategie & Coördinatie Stad Halle, oktober 2022

“De online Let’s Connect dialoog is erg gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat deelname op een laagdrempelige manier kan gebeuren. We hadden een mooie respons op online dialogen.

De dialoog maakt het mogelijk om input van anderen te zien en mee te nemen in verdere bespreking. Via de training kregen we meer theoretische achtergrond. Het was ook een manier om hierover verder in gesprek te gaan met elkaar. We hebben opnieuw een stap verder kunnen nemen in het eigenaarschapstraject. Een duidelijke gedragen visie, van waaruit we verder kunnen groeien in eigenaarschap”.

Maurice Rojer

Programmamanager cao bij FME, augustus 2022

“Voordat ik besloot Let’s Connect in te zetten twijfelde ik of het op korte termijn inzetbaar zou zijn.

Maar het is me gebleken dat de adviseurs enorm flexibel en klantgericht zijn, altijd op een reële en realistische manier, als het gaat om haalbaarheid op inhoud en proces(planning). Wat we bereikt hebben met de online dialoog is meer betrokkenheid bij de voorbereiding van de inzet voor de cao-onderhandelingen. Het mooiste vond ik het diepgaander inzicht in meningen en belangen van leden op de dialoog-onderwerpen.

Als we dit niet waren aangegaan hadden we veel minder gevoel gehad voor draagvlak voor bepaalde standpunten en oplossingen. Ik zou Let’s Connect zeker aanraden aan organisaties die met complexe collectieve belangenbehartiging en besluitvormingsprocessen te maken hebben, met name cao-processen. In die collectiviteiten zitten veel verschillende en vaak tegengestelde belangen terwijl je het collectief toch als collectief in de belangenbehartiging moet vertegenwoordigen. Let’s Connect verrijkt het inzicht in draagvlak en haalbaarheid van standpunten en belangen. Wij zijn erg blij dat we jullie (tijdig) hebben geraadpleegd en de samenwerking zijn aangegaan.”

Brochure ontvangen

We sturen de brochure direct op naar het ingevulde e-mailadres.

Abonneren op de Let's Connect E-zine
Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws en artikelen van Let's Connect in je mailbox.
Download ons nieuwste eBook!
e-BOOK

Webinar bekijken

Doe de online proefdialoog

Je krijgt van ons per e-mail toegang tot de online proefdialoog.

Demo aanvraag

Als je wil weten hoe een ‘Let’s Connect online dialoog’ werkt, vraag dan een demo aan.

Een vrijblijvende korte video- call op een tijdstip dat jou past, eventueel samen met één van je  collega’s. In een half uurtje begrijp je wat Let’s Connect voor jouw organisatie kan betekenen.