De Let’s Connect online dialoog is een diep democratisch digitaal gesprek en kan in een meeting of vergadering live worden voortgezet en verdiept. Na een online dialoog kun je, op basis van de uitkomsten nader onderzoek doen, besluiten nemen of plannen bijstellen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEER WETEN?

Cathy Venselaar

Beleidsadviseur Team Samenleving, Wijk bij Duurstede, december 2018

“Wij hebben de online dialoog ‘Maatschappelijke agenda’ gebruikt ter voorbereiding op een nieuwe werkwijze binnen ons team Samenleving en wel met een tweeledig doel: draagvlak te toetsen voor de nieuwe werkwijze èn ideeën en aandachtspunten op te halen voor de implementatie daarvan de komende tijd.

De methodiek van ‘Deep Democracy’ waarbij meningen van de ‘minderheid’ opgehaald worden en volwaardig meetellen in het vervolg, is daarbij uiterst nuttig gebleken. De combinatie met een digitale en anonieme uitvraag bleek ideaal; uiteindelijk hebben alle teamleden hun zegje kunnen doen.

Ook erg prettig was het meedenken vooraf over geschikte vragen en in het algemeen de zeer behulpzame houding.

Het resultaat: een handzaam en overzichtelijk rapportje van aandachtspunten. Daarmee kunnen we ons voordeel doen.”

Jolan van den Broek

lid directieteam Humanitas, 2019

“Eind 2019 heeft Humanitas de online dialoog van Bouckaert (Let’s Connect) ingezet voor 20 medewerkers met de vraag ‘wat wens je jouw organisatie toe in 2020?’. Dankzij deze dialoog zijn er waardevolle aandachtspunten naar boven gekomen die door Humanitas herkend werden zoals: aandacht voor medewerkers, werkplezier, een helder beleid en visie, stil staan bij het 75-jarig jubileum, een rustigere en positieve periode voor de organisatie.

Omdat de dialoog door corona snel gedateerd was, smaakte het naar meer, vragen zoals: waar zitten onze blinde vlekken en onze blokkades, waren interessant voor ons. Ook om verder te onderzoeken wat de zwijgende minderheid nu ècht vind. En waar de overeenstemming zit. Die zit soms op een plek waar je hem niet verwacht. Deze methode geeft veel inzicht en mijn interesse in de methodiek heeft ertoe geleid dat ik de Deep Democracy training level 1 heb afgerond. Dit is een methode die werkt.

Wat ik fijn vond aan de samenwerking was dat Patricia en Sandra erg grondig waren. Ze vroegen door waar het niet duidelijk was en waren zeer goed in het in kaart brengen van het probleem.”

Sjoerd Jans

Directeur Crea, november 2018

“Dankzij de online dialoog zijn twee grote knelpunten boven water gekomen en zijn onderwerpen als ‘onszelf beter aan afspraken houden, ons meer open stellen voor elkaar en meer spreken met elkaar’ weer op de agenda gekomen. We gaan er mee aan de slag!”