Video afspelen

Over let's connect


De Let’s Connect online dialoog is een diep democratisch digitaal gesprek en kan in een meeting of vergadering live worden voortgezet en verdiept. Na een online dialoog kun je, op basis van de uitkomsten nader onderzoek doen, besluiten nemen of plannen bijstellen.

Let’s connect Proefdialoog

Wil je deelnemen aan een proefdialoog om te ervaren hoe een dialoog werkt? Doe dan deze dialoog over het onderwerp eigenaarschap. Een dialoog bestaat uit twee rondes. In deze proefdialoog mag je deelnemen aan de tweede ronde. Benieuwd? Start dan de dialoog.

MEER WETEN?

‘Head scratchers’ voor Managers

 • Je hebt een nieuwe manier van werken ingevoerd maar medewerkers houden zich hier niet aan. Je proeft weerstand maar kunt er de vinger niet op leggen. 
 • Uit het MTO is gebleken dat er behoorlijk wat baal factoren zijn onder medewerkers. Maar uit het MTO komt niet naar voren wat er achter de negatieve belevenissen zit. Je wilt de onvrede graag aanpakken maar je weet niet hoe. 
 • Je wilt medewerkers uit alle bedrijfsonderdelen betrekken bij het ontwikkelen van prestatie-indicatoren omdat je beseft dat medewerkers zich meer verantwoordelijk voelen voor het resultaat wanneer je om hun mening vraagt. Maar hoe verzamel je de kennis en ervaring in al deze onderdelen van de organisatie op een handige manier?  
 • Je wilt dat je medewerkers klantgerichter gaan werken. Je hebt een visie en strategie ontwikkeld waarbij de klant centraal staat. Deze is gedeeld met de medewerkers. Je ziet dit alleen nog niet terug in het gedrag van je medewerkers naar klanten. 
 

Oplossing 

Managers kunnen met de Let’s Connect online dialogen achter onderliggende motivaties komen die mensen niet direct in live meetings delen. Teams en afdelingen worden steeds groter en de psychologische en sociale veiligheid is daardoor niet meer altijd vanzelfsprekend: medewerkers voelen zich in zo’n grote groep niet altijd vrij om een risico te nemen, vrijuit ongenoegens en frustraties te uiten.  

Casus van een gemeente (in Nederland)

Dit gebeurde ook bij een gemeente in Nederland, waar men een nieuwe werkwijze had geïmplementeerd na het vaststellen van de maatschappelijke agenda. Er was weerstand tegen de nieuwe manier van werken. Ze schonken aandacht aan het onderwerp tijdens een meeting maar de medewerkers gaven enkel positieve feedback over de nieuwe manier van werken. Er veranderde dus niet veel: de nieuwe manier van werken verliep nog steeds niet efficiënt. De gemeente besloot een Let’s Connect online dialoog in te zetten. 

Wat hebben we gedaan?

In een eerste ronde hebben we gevraagd wat ze van de nieuwe manier van werken vonden (vraag 1) en wat hun belangrijkste aanbeveling was om de nieuwe manier van werken te laten slagen. (vraag 2) 

Het antwoord dat boven kwam drijven na ronde 1 op vraag 2 was ‘inzicht in bestaande ketens en netwerken’. Maar er was ook een enkele minderheidsstem. Deze gaf aan dat ze de nieuwe werkwijze in theorie wel snapten maar dat ze niet wisten hoe ze de nieuwe werkwijze moesten uitvoeren. Deze mening werd in de tweede ronde hoog gescoord. 

Knelpunten werden snel inzichtelijk

Het management wist nu wat er achter de weerstand zat. Als oplossing werd gekozen voor de inzet van een training. Nadat iedereen de training had gevolgd was de weerstand verdwenen.

De online dialoog biedt verdieping op een MTO

Wij kunnen met de uitkomsten van een MTO waar je vraagtekens bij hebt of waar je dieper op door wilt vragen een Let’s Connect online dialoog faciliteren. Wij hebben hier positieve ervaringen mee. Je kunt bij het ontwerp van de Lets Connect online dialoog bovendien kenmerken invoeren, zoals locatie, leeftijd, afdeling, organisatieonderdeel, geslacht, dienstjaren, opleidingsniveau etc. Hierdoor kun je precies zien of de antwoorden overal in de organisatie of tussen diverse groepen mensen uiteenlopen of dat de informatie homogeen is. 

Vragen die je kunt stellen: 

 • ‘Welke positieve verandering zie je nu, volgend op de uitkomsten van het medewerkers tevredenheidsonderzoek?’
 • ‘Uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek bleek ABC. Kun je een suggestie doen om vanaf morgen deze negatieve situatie te verbeteren? Graag je toelichting’.
 • ‘Uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat de werkomgeving niet als voldoende veilig wordt ervaren. Kun je aangeven welke factoren ABC de werkomgeving op jouw locatie X onveilig maken?’

Deze laatste vraag is een voorbeeld van een vraag waarin kenmerken zijn ingevoerd. In dit geval gaat het om locatie-kenmerken. 

 • Voor co- creatie met je medewerkers rondom het ontwikkelen van KPI’s is Let’s Connect ook heel geschikt. Je kunt maandelijks een Let’s Connect- meeting inrichten zodat er continuïteit is en met elkaar gaan bouwen aan doelen. 
 • Vaak zijn visie, missie, een strategie of verandertraject papieren tijgers. Het ontbreekt vaak aan inspirerende taal en aan duidelijkheid wat de verwachtingen naar medewerkers betreft.
  Heb je het wel goed op papier gekregen, dan ontbreekt vaak een bevlogen verhaal om het over te brengen of het is niet vaak genoeg geadresseerd. Mensen, en dat geldt voor iedereen, moeten boodschappen vaker horen dan één keer. Vervolgens moet elke medewerker zich de ‘klantgerichtheid’ waar we het hier over hebben, eigen maken en laden met zijn/ haar eigen waarden, manier van communiceren en persoonlijke aanpak. 
 • De dialoog is een uitstekend middel om met elkaar uit te wisselen, te leren van elkaar en samen te reflecteren. Dit is vaak effectiever dan een eenmalige training of cursus, omdat de reflectiemomenten verspreid zijn in de tijd. Er is dus sprake van een leercurve en de inzichten worden langer onthouden. Bovendien stelt Daniel Kahneman, Amerikaans- Israelisch psycholoog, dat ergens een nachtje over slapen een andere manier van denken op gang brengt: weloverwogen en doelgericht in plaats van enkel je eerste reactie te geven. 

Vragen waar je aan kunt denken:

 • ‘Zijn wij voldoende proactief naar de klant toe in ons denken, doen en handelen? Licht toe.’
 • ‘Welke concrete aanbeveling heb jij om verwachtingen naar klanten beter te communiceren? Graag je toelichting.’
 • ‘Geef 2 verbeterpunten die we direct in kunnen voeren in onze feedback loop naar klanten’ 

Resultaat en voordelen 

Met de online dialoog haal je belangrijke minderheidsstemmen boven waardoor je achter diepere oorzaken van een probleem komt zodat je een passende oplossing vindt. Dat voorkomt symptoombestrijding en maakt effectief.

Met de resultaten uit onderzoeken zoals een MTO kan een verdiepingsslag gemaakt worden met de Let’s Connect online dialoog. Dit resulteert in het aanpakken van ontevredenheid onder werknemers, gebaseerd op feiten in plaats van op aannames zodat je waardevol talent behoudt. 

Je kunt doelen, KPI’s, strategieën, in co-creatie bespreken en ontwikkelen in een continue dialoog zodat je draagvlak creëert en men ook uitvoert wat wordt verwacht. Omdat men zelf deelgenoot is geweest van het ontwikkelproces voelt men ook eigenaarschap.

Let’s Connect demo aanvraag

Ben je klaar om jouw organisatie effectief door verandertrajecten te loodsen en wil je zorgen dat jouw kernwaarden echt gaan leven binnen alle lagen van het bedrijf? Start vandaag nog met Let’s Connect om een verschil te maken. Met onze online dialogen en veranderinstrumenten geven we je de tools in handen om elk aspect van verandering te beheersen en te verankeren. Neem nu contact op voor een vrijblijvende demonstratie en zie zelf hoe Let’s Connect jouw organisatie kan transformeren.

Brochure ontvangen

We sturen de brochure direct op naar het ingevulde e-mailadres.

Abonneren op de Let's Connect E-zine
Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws en artikelen van Let's Connect in je mailbox.
Download ons nieuwste eBook!
e-BOOK

Webinar bekijken

Doe de online proefdialoog

Je krijgt van ons per e-mail toegang tot de online proefdialoog.

Demo aanvraag

Als je wil weten hoe een ‘Let’s Connect online dialoog’ werkt, vraag dan een demo aan.

Een vrijblijvende korte video- call op een tijdstip dat jou past, eventueel samen met één van je  collega’s. In een half uurtje begrijp je wat Let’s Connect voor jouw organisatie kan betekenen.