Video afspelen

Over let's connect


De Let’s Connect online dialoog is een diep democratisch digitaal gesprek en kan in een meeting of vergadering live worden voortgezet en verdiept. Na een online dialoog kun je, op basis van de uitkomsten nader onderzoek doen, besluiten nemen of plannen bijstellen.

Let’s connect Proefdialoog

Wil je deelnemen aan een proefdialoog om te ervaren hoe een dialoog werkt? Doe dan deze dialoog over het onderwerp eigenaarschap. Een dialoog bestaat uit twee rondes. In deze proefdialoog mag je deelnemen aan de tweede ronde. Benieuwd? Start dan de dialoog.

MEER WETEN?

Kernwaarden ‘leven’ niet

Kernwaarden binnen organisaties
 • Heb je een kernwaarde geformuleerd maar merk je dat het een papieren tijger is en het niet ‘leeft’ onder medewerkers? 
 • Merk je dat je kennis m.b.t. een kernwaarde niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd is om de juiste interventies te doen? 
 • Ben je al een verandertraject gestart om kernwaarden te implementeren maar loop je vast?
 • Wordt er wel gesproken over de kernwaarde maar blijft het abstract en leidt dit niet tot de gewenste gedragsverandering?

Het traject bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een nulmeting met de Let’s Connect online dialoog
 2. Een training 
 3. Een evaluatie

Hierna kan de organisatie zelf verdere stappen zetten, kan een externe worden ingezet als reisleider of kan de organisatie verder met een serie (online of live) dialogen.

1. Nulmeting

In de nulmeting wordt de definitie van eigenaarschap uitgevraagd. Zoals bij elke online dialoog kunnen collega’s anoniem de definities van hun collega’s waarderen.

2. Training

De leerdoelen van de training zijn: 

 • De deelnemers kunnen reflecteren op situaties waarin zij eigenaarschap ervaren.
 • De deelnemers kunnen de situaties waarin zij eigenaarschap ervaren toelichten.
 • De deelnemers kunnen met elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop eigenaarschap in het team en de organisatie speelt.
 • De deelnemers hebben persoonlijke leerdoelen opgesteld waarmee zij in de praktijk aan de slag kunnen.

De training start met bespreking van de resultaten van de nulmeting en de reacties daarop van de groepsleden. In combinatie met de theorie die tijdens de training wordt gegeven, voeren we op een dieper niveau de dialoog over psychologisch eigenaarschap. Het tweede deel van de training bestaat uit een praktijkopdracht waarbij de deelnemers actief aan het denken worden gezet over eigen situaties in de praktijk met betrekking tot eigenaarschap. 

We werken vanuit de ‘incidentmethode’ met een reële casus, wat erop neerkomt dat leidinggevenden een incident bespreken waar ze tegenaan lopen met betrekking tot eigenaarschap in hun eigen praktijk. 

3. De evaluatie

In de online dialoog die ingezet wordt als evaluatietool bevragen we niet alleen wat de deelnemers van het traject vonden, maar ook welke interventies zij al deden in de praktijk en welke stappen zij willen zetten met de organisatie. 

Resultaat en voordelen

 • Inzicht in waar de leidinggevenden staan wat betreft kennis over het concept, welke definitie zij hanteren. Door deze informatie kan gemakkelijk een volgende interventie of stap worden geformuleerd. 
 • De deelnemers beschikken over de basiskennis van eigenaarschap. Zij weten wat eigenaarschap inhoudt, welke psychologische behoeften vervuld kunnen worden met eigenaarschap, hoe eigenaarschap ontwikkeld kan worden en wat mogelijke risicofactoren kunnen zijn.
 • De leidinggevenden hebben wetenschappelijk onderbouwde kennis met betrekking tot het thema.
 • De leidinggevenden zijn aan de slag gegaan met hun persoonlijke leerdoelen en hebben gezamenlijk gereflecteerd op interventies die zij hebben gedaan in hun eigen praktijk.
 • Leidinggevenden hebben hun kennis vergroot ten aanzien van aangrijpingspunten om eigenaarschap te vergroten in hun organisatie.

Wil jij ook met de kernwaarde eigenaarschap aan de slag? 

Dan kun je Let’s Connect + eigenaarschap toolbox natuurlijk ook inzetten. Stuur een vrijblijvende mail naar sandra@letsconnectonline.nl mail voor meer informatie. Ook voor een programma op maat of voor de Let’s Connect online dialoog over (een) andere kernwaarde(n).  

Brochure ontvangen

We sturen de brochure direct op naar het ingevulde e-mailadres.

Abonneren op de Let's Connect E-zine
Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws en artikelen van Let's Connect in je mailbox.
Download ons nieuwste eBook!
e-BOOK

Webinar bekijken

Doe de online proefdialoog

Je krijgt van ons per e-mail toegang tot de online proefdialoog.

Demo aanvraag

Als je wil weten hoe een ‘Let’s Connect online dialoog’ werkt, vraag dan een demo aan.

Een vrijblijvende korte video- call op een tijdstip dat jou past, eventueel samen met één van je  collega’s. In een half uurtje begrijp je wat Let’s Connect voor jouw organisatie kan betekenen.