Video afspelen

Over let's connect


De Let’s Connect online dialoog is een diep democratisch digitaal gesprek en kan in een meeting of vergadering live worden voortgezet en verdiept. Na een online dialoog kun je, op basis van de uitkomsten nader onderzoek doen, besluiten nemen of plannen bijstellen.

Let’s connect Proefdialoog

Wil je deelnemen aan een proefdialoog om te ervaren hoe een dialoog werkt? Doe dan deze dialoog over het onderwerp eigenaarschap. Een dialoog bestaat uit twee rondes. In deze proefdialoog mag je deelnemen aan de tweede ronde. Benieuwd? Start dan de dialoog.

MEER WETEN?

Verandertrajecten: 70% mislukt

Verandertrajecten duren vaak lang en zijn vaak lastig te realiseren. Er zijn vele redenen waardoor een verandertraject kan mislukken: 

 • De visie en strategie zijn niet helder. 
 • Er is niet genoeg kennis over verandering en hoe je daar leiding aan kunt geven.
 • De communicatie is slecht, niemand weet eigenlijk precies wat de bedoeling van de verandering is of medewerkers hebben er nog nooit van gehoord.
 • Er lopen te veel projecten of veranderthema’s tegelijkertijd en de organisatie prioriteert niet.
 • Er is te weinig betrokkenheid van medewerkers, niemand voelt eigenaarschap of neemt initiatieven waardoor gedrag niet verandert en men in ‘oud’ denken en doen blijft hangen. 
 

Tools die we inzetten

Organisaties die in een veranderproces zitten of daarmee willen starten maken graag gebruik van de Let’s Connect online dialoog als aanvullende tool in combinatie met andere veranderinstrumenten zoals: 

 • workshops
 • storytelling
 • conferenties
 • heidagen
 • live dialogen
 • inzet managers
 • intranet
 • enquêtes
 • opleidingen
 • ‘Kampvuurgesprekken’
 • inspiratiesessies
 • presentaties.
 

Hoe kun je de dialoog inzetten?

Je kunt de dialoog op verschillende manieren inzetten. Denk aan een tweemaandelijkse uitvraag over hoe de verandering wordt ervaren tot een brainstorm over hoe er meer cliëntgericht gewerkt en ingericht kan worden. Ook kan de dialoog in verschillende fases van het veranderproces worden benut. Bijvoorbeeld tijdens de onderzoeksfase, bij het definiëren van de gewenste situatie of tijdens de implementatie. 

Casus provincie Groningen

Een van de manieren waarop we de Let’s Connect online dialoog hebben ingezet was bij een verandervraagstuk bij de provincie Groningen. De provincie Groningen heeft een cultuuronderzoek gedaan in het kader van Organisatieverandering. Zij willen toe naar een flexibele organisatie die goed kan inspelen op de veranderende samenleving, die integraal werkt met oog en oor voor de samenleving, betrouwbaar en professioneel is. De kernwaarden zijn: samen, gedreven, plezier en betrouwbaar. 

De provincie Groningen is een grote organisatie (1000 medewerkers). De provincie vond het belangrijk om met de medewerkers in dialoog te blijven over de organisatieverandering. We hebben in totaal 4 dialogen uitgezet in de implementatiefase van de cultuurverandering. Met de dialogen deden we op regelmatige basis onderzoek naar de ontwikkelingen betreffende de verandering die was ingezet. Dialoog 1 ging over het peilen in hoeverre de collega’s zich konden vinden in de vijf thema’s en of er verschil in urgentie bestond. Dialoog 2 stond het thema integraal werken centraal. Op deze manier kon de provincie steeds ‘meten’, informatie verzamelen omtrent de voortgang en zichtbaarheid van de cultuurtransitie, maar vooral ook nagaan wat medewerkers zelf al hadden bijgedragen aan verandering op vijf thema’s. 

Verandering meetbaar maken

Cultuurverandering gaat in kleine stappen en lijkt soms onzichtbaar. De kunst is om de kleine stappen en goede voorbeelden te blijven zien, te delen met elkaar en elkaar te inspireren. De vragen zoals we ze hadden geformuleerd gaven informatie over in hoeverre verandering al waarneembaar was en wat men dan concreet aan gedrag waarnam, wat men zelf al had gedaan of veranderd of anders deed dan voorheen. De Let’s Connect dialoog geeft naast de inhoudelijke informatie ook procesinformatie. Uit de analyse van de resultaten en de analyse bespreking blijkt ook of mensen met veel ideeën komen bijvoorbeeld. Op de uitkomsten kun je acteren. 

Samenvattend: 

 • Je kunt de Let’s Connect online dialoog inzetten in combinatie met andere veranderinstrumenten.
 • Je kunt de dialoog op diverse manieren inzetten bijvoorbeeld als twee maandelijkse monitoring, als co creatie instrument, als sentiment meting, om veranderd gedrag te meten, veranderkracht in kaart brengen, marktverkenningen te doen, blik naar buiten te helpen richten of best practices op te halen.
 • Je kunt de dialogen inzetten in:
  • De onderzoeks- en analysefase, om de vraag achter de vraag te achterhalen en te duiden. 
  • De fase van het formuleren van toekomstwensen, de verandervraag voor de komende periode, gewenst type verandering, en wensen ten aanzien van gedrag. 
  • In de fase van de implementatie, wanneer de verandering verspreid wordt. Passende interventies worden gedaan en verhalen worden verspreid.

Resultaat en voordelen 

 • Je kunt op een eenvoudige en gemakkelijke manier verbinding creëren tussen medewerkers in een transitieperiode, waarin er veel onzekerheid is wat betreft de toekomst. Steun en betrokkenheid helpt om lastige tijden door te komen en ook positieve ontwikkelingen te blijven zien. Medewerkers zullen zich meer verbonden voelen met elkaar en met de organisatie en minder snel vertrekken in onzekere tijden. 
 • Je kunt de inbreng van verschillende perspectieven stimuleren met de online dialoog. Door medewerkers uit verschillende geledingen van de organisatie uit te nodigen krijg je soms een heel andere kijk op de verandering of kom je erachter dat sommige geledingen al veel verder zijn met de implementatie dan anderen, of hele andere initiatieven nemen. Zo leren medewerkers van elkaar en krijg je kruisbestuiving. Dat maakt de dialoog inspirerend en motiveert deelnemers mee te doen. 
 • Mensen durven eerder hick-ups, tegenslagen, onbegrip en kritiek te uiten omdat de dialoog anoniem is. 
 • In tegenstelling tot een enquête is er de mogelijkheid voor medewerkers om gedurende de dialoog hun mening bij te stellen op basis van nieuwe inzichten die men in de tweede ronde krijgt. Door de beoordeling van de meningen van collega’s vindt continu leren plaats en kunnen nieuwe inzichten sneller leiden tot gewenst gedrag. Op die manier worden nieuwe gewoonten, rituelen, waarden en overtuigingen al snel ‘viraal’ verspreid. 
 • Door co-creatie of brainstorm dialogen kunnen gezamenlijk problemen worden getackeld en opgelost die je tijdens een verandering tegenkomt. Op deze manier wordt veranderen leuk, omdat je het samen doet en gebruik maakt van elkaars creativiteit en denkkracht.

Laat het verandertraject slagen

Leidt jouw organisatie effectief door een verandertraject. Gebruik de Let’s Connect online dialoog om heldere communicatie en actieve betrokkenheid te bevorderen. Zet deze tool in tijdens diverse fases van het veranderproces om samen aan een flexibele en professionele organisatiecultuur te werken. Begin vandaag nog en maak elke stap in het veranderproces meetbaar en zichtbaar voor een hogere kans van slagen.

Brochure ontvangen

We sturen de brochure direct op naar het ingevulde e-mailadres.

Abonneren op de Let's Connect E-zine
Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws en artikelen van Let's Connect in je mailbox.
Download ons nieuwste eBook!
e-BOOK

Webinar bekijken

Doe de online proefdialoog

Je krijgt van ons per e-mail toegang tot de online proefdialoog.

Demo aanvraag

Als je wil weten hoe een ‘Let’s Connect online dialoog’ werkt, vraag dan een demo aan.

Een vrijblijvende korte video- call op een tijdstip dat jou past, eventueel samen met één van je  collega’s. In een half uurtje begrijp je wat Let’s Connect voor jouw organisatie kan betekenen.